АСОЦІАЦІЯ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Українсько-польська конференція
«Судова психіатрія в Україні і Польщі: сучасний стан та перспективи»
03-04 листопада 2005 року

проводиться за підтримки компанії «Janssen-Cilag» у м. Києві в готелі «Турист».
Реєстрація учасників у фойє готелю «Турист» 03 листопада з 7.00 до 10.00.

Телефон / факс: (044) 468-30-74. e-mail:

Робочі мови: українська, польська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ

Співголови:

Глузман С.Ф. — Виконавчий секретар Асоціації Психіатрів України
Дубина М.І. — Президент Академії наук вищої школи України
Табачніков С.І. — Президент Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, Віце-президент Академії наук вищої школи України, заступник Голови Товариства неврологів, психіатрів та наркологів України
Волошин П.В. — Голова Товариства неврологів, психіатрів та наркологів України

Члени оргкомітету:

Абрамов В.А. —Асоціація Психіатрів України
Ігнатов М.Ю. — Товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України
Коротенко А.І. — Асоціація Психіатрів України
Маковський І.І. — Асоціація Психіатрів України
Марценковський І.А. — Асоціація Психіатрів України, Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України
Мепьник В. І. — Асоціація Психіатрів України
Пінчук І.Я. — Асоціація Психіатрів України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Психіатрія»
Підкоритов B.C. — Товариство неврологів, психіатрів та наркології України, Асоціація Психіатрів України
Побоха І. — Наукова секція судової психіатрії польского товариства психіатрів
Шумлянський В. Я. — Асоціація Психіатрів України
Юр'єва Л.М. — Асоціація Психіатрів України

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

03 листопада 2005 року
(бізнес-зал готелю «Турист», 20 поверх)

10.00 — 10.10 Відкриття конференції
10.10 — 10.25 В Р.Ілейко (Україна): Загальні питання розвитку судово-психіатричної експертизи в Україні.
10.25 — 10.40 Т.М.Арсанюк, М.Ю.Ігнатов (Україна): Аналіз суспільно-небезпечних дій психічно хворих в Україні.
10.40 — 11.05 І. Побоха (Польща): Злочинність і судова психіатрія в Польщі
11.05 — 11.20 С.І.Табачніков, В.І.Мельник, А.М.Кушнір, А.В.Мельник (Україна): Припинення та зміна примусових заходів медичного характеру щодо психічно хворих, які скоїли суспільно небезпечні дії, що перебувають у психіатричній лікарні із суворим наглядом.
11.20 — 11.35 В.Б.Первомайський (Україна): Суб'єкт судово-психіатричної експертизи та проблема розбіжності експертних висновків.
11.35 — 11.50 Л.М.Юр'єва (Україна): Сучасний стан примусового лікування в Україні.
11.50 — 12.05 Н.О.Марута, А.М.Бачеріков (Україна): Амбулаторне психіатричне примусове лікування в Україні: проблеми та рішення.
12.05 — 12.30 Л. Сіжевські (Польща): Заходи щодо лікування психічно хворих, які скоїли суспільно-небезпечні дії в Польщі.
12.30 — 12.45 В.С. Підкоритов (Україна): Психіатричний діагноз: етико-правові наслідки.
12.45 — 13.00 В. А. Абрамов (Україна): Сучасний підхід до діагностики психічних розладів.
13.00 — 14.00 Ланч
14.05 — 14.20 І.І.Маковський (Україна): Питання кримінально-процесуальної дієздатності в сучасних умовах.
14.20 — 14.45 Б.Каласінські (Польща): Судові психіатри в польському процесуальному праві.
14.45 — 15.00 В.Д. Мішиєв (Україна): Досвід застосування амбулаторного психіатричного примусового лікування в м. Києві.
15.00 — 15.15 В.В.Сєднєв, І.С.Ревяков(Україна): Актуальні проблеми психолінгвістичної експертизи.
15.30 — 18.00 Засідання круглого столу за участю запрошених представників:
Асоціації психіатрів України, Академії наук вищої школи України, Верховного Суду України, Вищого Адміністративного Суду України, Комітету з захисту прав людини Верховної Ради України, Бюро захисту прав людини, Центральної виборчої комісії України, Міністерства охорони здоров'я України, Київської міської державної адміністрації, Академії медичних наук України, Наукової секції судової психіатрії польского товариства психіатрі».
19.00 Святкова вечеря.

04 листопада 2005 р. Знайомство з Житомирською обласною психіатричною лікарнею N 1.

СТЕНДОВА СЕСІЯ

бізнес-зал готелю «Турист», 20 поверх
З листопада 2005 p., 10.00 — 18.00

Бачеріков A.M., Мотузок Є.Г., Ткаченко Г.В., Марченко О.В. (Україна). Особливості суїцидальної поведінки у психічно хворих: профілактика та лікування.
Боженко Г.В. (Україна). Афективні стани як психолого-психіатрична проблема в судовій експертизі.
Голованова О.Г. (Україна). Стан скасування психоактивної речовини та його судово-психіатрична оцінка.
Карпенко М.П. (Україна). Щодо ефективності психокорекційних заходів серед психічно хворих, які знаходяться на примусовому лікуванні.
Кригіна Л.О. (Україна). Адаптаційні розлади у неповнолітніх з патологічною пубертатною кризою при проведенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи.
Мельник А.В. (Україна). Застосування примусових заходів медичного характеру щодо осіб з короткотерміновими розладами психічної діяльності в період скоєння суспільно-небезпечних дій (медико-правовий аспект).
Олійник О.П. (Україна). Сучасний стан проблеми внутрішньосімейної агресії психічно хворих.
Простаков І.Я. (Україна). Понятие «сильное душевное волнение»: сравнительный анализ в научно-практическом комментарии.
Пшеголінсько К.О. (Україна). Обґрунтування необхідності проведення психологічного дослідження вольової сфери у осіб із залежністю від опіоїдів в межах судово-психіатричної експертизи.
Семенкова І.І. (Україна). Значення аналізу кримінальної ситуації в експертній оцінці станів обмеженої осудності.
Семенов В.Г. (Україна), Судово-психіатрична оцінка психічних порушень при травматичній епілепсії.
Щеглова Я.В (Україна). Про роль психогеній у формуванні аутоагресивної поведінки хворих не епілепсію.