Голові ЦВК Давидовичу Я.В.
6 лютого 2006 р.

Шановний Ярославе Васильовичу!

Асоціація Психіатрів України 12 січня 2005р. розповсюдила документ, копія якого додається нижче.

В результаті ми отримали достатньо велику кількість листів і телефонних дзвінків, які містять думку керівників закладів системи Міністерства охорони здоров'я та Міністерства праці і соціальної політики. Деякі дані (відповіді) ми отримали в конфіденційному порядку під час особистих зустрічів tet-a-tet.

Як і всі громадяни, психіатричні пацієнти рішення про участь в виборчій кампанії повинні приймати добровільно, конкретний вибір визначеного кандидата повинен носити самостійний характер і здійснюватись в режимі конфіденційності.

В силу особливого положення пацієнтів, особливостей складу їх психіки і психологічної залежності від медичного персоналу ці вимоги не завжди можуть виконуватись, так як хворі не в стані осмислити в повній мірі програми кандидатів і прийняти самостійне рішення. Підсумовуючи отриману інформацію, вважаємо своїм громадянським і професійним обов'язком повідомити вам наступне:

Невиконання Міністерством охорони здоров'я і Міністерством праці та соціальної політики вимог Президента про створення умов для громадського контролю за діяльністю державних закладів в.т.ч. і інтернатів, створює сприятливі умови для адміністративного тиску на персонал цих закладів під час виборчих кампаній.

В зв'язку з наближенням чергової виборчої кампанії в країні, керівництво стаціонарних психіатричних закладів все частіше звертається до нас з проханням про допомогу. На жаль всі вони відчули на собі жорсткий тиск під час недавньої президентської виборчої кампанії.

Сподіваємось на Вашу увагу.

Президент АПУ — В.Шумлянський
Віце-президент — О.Насінник
Виконавчий секретар — С.ГлузманШУМЛЯНСЬКОМУ В.Я.
вул. Фрунзе, 103-а, м. Київ, 04080

Шановний Вікторе Якимовичу!

Ваше звернення, що надійшло до Центральної виборчої комісії, розглянуто.

Стосовно участі у виборчому процесі під час голосування 26 березня 2006 року пацієнтів психіатричних лікарень повідомляємо, що відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про вибори народних депутатів України» спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі).

Таким чином, на території стаціонарних лікувальних закладів, зокрема стаціонарних психіатричних лікарень, інтернатів для психічно хворих людей, які є виборцями відповідно до чинного законодавства, утворюються спеціальні виборчі дільниці.

Стосовно до питань щодо участі у виборах людей з психічними хворобами роз'яснюємо, що відповідно до вимог частини дев'ятої статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України» не має права голосу під час голосування громадянин, визнаний судом недієздатним.

Центральна виборча комісія неодноразово вносила свої пропозиції Верховній Раді України щодо внесення змін до діючого Закону із зазначених у Вашому зверненні питань, однак, на жаль, вони не були враховані при прийнятті змін до чинного законодавства про вибори.

Разом з тим вдячні Вам, шановний Вікторе Якимовичу, та Вашим колегам за стурбованість з питань підготовки і проведення виборів у лікувальних установах та закладах і вважаємо, що відкритість виборчого процесу та контроль з боку громадськості на цих дільницях не допустять порушення чинного законодавства про вибори під час проведення голосування.

З повагою,
Б. РАЙКОВСЬКИЙ